DDT Inning Bijdragen Beton

Vlottere inning van socialezekerheidsbijdragen in stortklaar beton

Bouwaannemers moeten online via een beveiligde toegang een werkverklaring invullen, om de onderaannemers door te geven die zij bij de realisatie van hun werf zullen inschakelen. In de toekomst wordt het eenvoudiger om ook de betoncentrales en de onderaannemers voor de levering van beton via dit systeem aan te geven, wat voor de aannemer een belangrijke besparing van tijd betekent. Door automatisch bepaalde of alle onderaannemers van de betrokken betoncentrale te selecteren, vermindert deze aanpassing de administratieve last van de aangifte. Dit zal niet alleen het risico op fouten beperken bij de invoer van de onderaannemers. Het zal ook de bouwaannemers ertoe aanzetten om de aangifte correct en volledig te doen, waardoor de kwaliteit van de identificatie van alle betrokken partijen voor de levering van het beton verbetert.

Thema: 
Technologie: 
Instelling: