eBox Enterprise 2020

Elektronische brievenbus als voorkeurkanaal voor Belgische ondernemingen

De RSZ is overtuigd van de noodzaak om de communicatie tussen de overheid en de bedrijven maximaal te digitaliseren. Al sinds 2003 is elektronische communicatie de basis. Sinds 2019 wordt de eBox Enterprise intensiever gebruikt en maken nieuwe instellingen en bedrijven er dagelijks gebruik van. In 2020 werd de toename van het aantal gebruikers verder versterkt door nieuwe manieren om documenten beschikbaar te stellen of te raadplegen. De nieuwe interface om berichten te verzenden, is ook een snel en efficiënt kanaal gebleken voor mededelingen aan bedrijven in het kader van de coronacrisis. De eBox kan worden gebruikt als een snel en veilig kanaal, terwijl de verzending en verwerking van papieren documenten een stuk moeilijker is. De eBox is beschikbaar voor elke onderneming in België en is actief zodra de onderneming een hoofdtoegangsbeheerder in CSAM heeft aangesteld. In 2020 werden meer dan 6,5 miljoen documenten uitgewisseld via de eBox. Het aantal ondernemingen dat heeft aangegeven uitsluitend digitaal te willen werken, is verdubbeld van zo’n 29.000 eind 2019 naar ongeveer 58.000 eind 2020.

Thema: 
Instelling: