Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

eDossier

Elektronisch beheer van proces-verbaal in de context van het arbeidsrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) – dat wil zeggen de arbeidsauditeurs of de Cel Administratieve Geldboeten (AA) van de FOD WASO en de gewesten – heeft de bevoegdheid om elke inbreuk op het sociaal strafrecht te bestraffen met een strafrechtelijke vervolging of een administratieve geldboete. Het zijn de bevoegde inspectiediensten van de verschillende partners, die verslagen opstellen waarin deze inbreuken worden geregistreerd. De applicatie en de webservice maken het mogelijk een elektronisch bestand te creëren dat bedoeld is om de volledige levenscyclus te beheren en de verwerking van een proces-verbaal, waarbij achtereenvolgens verschillende partners betrokken zijn, te vergemakkelijken. De verschillende betrokken partijen beschikken zo over een middel om op elk ogenblik de informatie over hun behandeling van de zaak te raadplegen.