Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

eJustBox

Documentstromen binnen het gerechtelijk apparaat gebeuren vaak nog per aangetekende postzending. Door het gebruik van de eJustBox, een beveiligde elektronische brievenbus met gecertificeerde ontvangst, kan dit nu vlotter en goedkoper online. Sinds 2017 kunnen de vredegerechten hun gegevensstroom naar het Belgisch Staatsblad, voor meer dan 20.000 onbekwaamverklaringen per jaar, volledig elektronisch maken. Ook de griffies communiceren nu online. In 2018 zullen ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders documenten kunnen insturen via de eJustBox. Deze ‘eBox’ voor Justitie hergebruikt in grote mate de technologie van de eHealth-Box voor de medische sector, aangevuld met de eigen rolgebaseerde toegangscontrole van de FOD Justitie, gekoppeld aan de eID. Het project verdient zichzelf ruimschoots terug door een vermindering van de portkosten en de administratieve werklast. In 2017 was de toepassing al goed voor ruim 150.000 elektronische zendingen, door 6000 verschillende actoren.