Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

EMSR – Ambureg webservice

Gestandaardiseerde informatie over spoedinterventies meteen ter beschikking van ziekenhuis

Ambureg is de elektronische registratie van informatie over de patiënt, toegediende zorg en middelen door ambulancediensten in het kader van interventies voor dringende medische hulp. De verplichte registratie gebeurt via de EMSR-webservices (Emergency Medical Services Registry). De registratie via EMSR biedt de ambulancediensten de mogelijkheid om gegevens te registreren per inzet van een ziekenwagen en per patiënt die in behandeling werd genomen. De informatie wordt bij de overdracht van de patiënt via de EMSR Consultation webservice meteen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis waarnaar de patiënt vervoerd werd.