Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

FIRM

Nieuwe website voor federaal mensenrechteninstituut

In 2019 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een nieuwe instelling in het leven geroepen: het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM). Dit federale orgaan heeft als taak om adviezen uit te brengen over de mensenrechten in België en toe te zien dat de internationale regels inzake mensenrechten in ons land worden nageleefd. Daartoe werkt het instituut samen met de bevoegde instanties van de Verenigde Naties. Om de start van haar activiteiten te ondersteunen, heeft het FIRM besloten om haar visuele identiteit, logo en grafisch charter te vernieuwen. Het instituut kreeg ook een nieuwe website, die belangrijke informatie presenteert: geschiedenis, missie, wettelijk kader en adviezen. Aanvankelijk werd gekozen voor een statische site, gezien de urgentie en het zeer beperkte tijdsbestek van de aanvraag. In een tweede stap werd de inhoud gemigreerd naar een content-beheersysteem, zodat de auteurs zelf de inhoud van hun website kunnen beheren.