Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

General Declaration

Online aangifte vluchtplannen voor zakelijke en kleine luchtvaart binnen Schengen-zone

De Federale Politie bewaakt de buitengrenzen van de Schengen-zone om te vermijden dat men via niet-erkende overgangen de zone kan binnenkomen of verlaten. Naast zes internationale luchthavens telt ons land ook 46 vliegvelden en 93 helihavens zonder een erkende grensdoorlaatpost. Daarom gebeurt er dagelijks een actieve opvolging van alle vluchtplannen uit het segment algemene luchtvaart, met informatie die elektronisch wordt aangeleverd door SKEYES. Voor onder meer zakelijke of recreatieve vluchten wordt iedere vaststelling afgetoetst aan gekende vormen van grensgebonden criminaliteit. De ‘General Declaration’ maakt deel uit van het Bordertask-programma dat alle ontwikkelingen op het gebied van grensbewaking voor lucht, zee en spoor samenbrengt.

Follow us