Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Herziening administratieve instructies

Herziening van de administratieve instructies van het portaal van de sociale zekerheid

De instructies van de RSZ zetten de sociale wetgeving en de verplichtingen van de werkgevers helder uiteen en maken ze concreet en begrijpelijk, bijvoorbeeld om hen te helpen de verplichte aangiften Dimona en DmfA correct in te vullen. De instructies voor de Aangifte van sociaal risico (ASR) helpen werkgevers bij het aangeven van arbeidsongevallen, uitkeringen en werkloosheid. Het Instructie Management Systeem draaide op HippoCMS, een oudere technologie die end-of-life is bij Smals. Het bevat meer dan tien jaar historiek over deze onderwerpen. Dit project zal het mogelijk maken om al deze inhoud naar een nieuw beheerssysteem over te brengen, en meteen ook conform te worden aan het nieuwe grafische charter van het portaal voor sociale zekerheid.

Follow us