Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

IGU - Responsabiliseringsbijdrage

Selectie van werkgevers die in aanmerking komen voor responsabiliseringsbijdrage

Wanneer een deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) een aanvraag indient voor het bekomen van meer arbeidsuren, en zijn werkgever daarbij zijn wettelijke verplichtingen niet naleeft, dan is deze een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze reglementering moet er voor zorgen dat deeltijdse werknemers prioriteit krijgen voor het invullen van een vacante tewerkstelling bij hun werkgever. De werkgever zal door deze maatregel op zijn beurt aangezet worden om voorrang te verlenen aan deze werknemers. De IGU-toepassing regelt de ontvangst en de opslag van gegevens van werknemers met het IGU-Status, het uitvoeren van controles om te bepalen of er een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is, de eventuele berekening van deze bijdrage en de communicatie van de resultaten door de controledienst van de RSZ.

  • Instelling: RSZ
  • Technologie: SAS