Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

KDD tools

Datamining voor efficiëntere bestrijding van fraude met werkloosheidsuitkeringen

Fraude met werkloosheidsuitkeringen blijft een maatschappelijk probleem. De RVA wil daarom zo efficiënt mogelijk fraude en oneigenlijk gebruik verminderen, dankzij de informatisering van controleprocedures. Om de Controledienst van de RVA te ondersteunen in haar missie, werd het project Knowledge Discovery in Databases (KDD) opgestart. Dataminingtechnieken worden steeds vaker gebruikt om het onderzoek naar risicosituaties doelgerichter te maken en om zo de verhouding te vergroten tussen het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal uitgevoerde controles. Ze laten de RVA toe om nog efficiënter controles uit te voeren, op basis van alle real-time gegevens waarover zij beschikt, en met respect voor de privacy van alle betrokkenen. De oplossing wordt momenteel ontwikkeld door de RVA. De rol van Smals in dit project spitste zich vooral toe op het verbeteren van de gebruikerservaring en de gebruiksvriendelijkheid van de KDD-tools.

  • Instelling: RVA