Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Milieuregister

Beheer van milieu-incidenten en risicovolle activiteiten op militair grondgebied

Om zijn gekwalificeerde ICT-krachten zo goed mogelijk te benutten voor taken die rechtstreeks bijdragen tot onze veiligheid en landsverdediging, besloot Defensie om toepassingen voor algemeen beheer op termijn naar Smals over te brengen. Eén van deze applicaties is het Milieuregister (MRE), dat gebruikt wordt voor de rapportering en het beheer van milieu-incidenten en risicovolle activiteiten op militair grondgebied in België. Iedereen binnen Defensie kan melding doen van een milieu-incident via deze applicatie. De toepassing staat ook in voor de inventaris van de milieu-incidenten. De bijhorende milieuvergunningen en de betrokken bodemdossiers worden ook digitaal bijgehouden. Daarnaast wordt het gebruik van asbest in kaart gebracht en via jaarlijkse herzieningen opgevolgd.