Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Mondelinge vragen

Digitale werkstromen voor mondelinge vragen in De Kamer

De parlementaire vraag is een manier voor parlementsleden om zich te informeren over het regeringsbeleid. Het is een waardevolle bron van informatie voor de Volksvertegenwoordigers, maar ook voor de pers en het publiek. De vragen, die voorheen op papier bij het secretariaat van De Kamer werden ingediend, worden nu online ingediend zodat de Vertegenwoordigers hun antwoorden op de hun tijdens de zitting voorgelegde vragen kunnen voorbereiden. Deze oplossing maakt het mogelijk mondelinge vragen te ontvangen en te centraliseren voor de gewone en buitengewone zittingen van de Kamer. Daarnaast zorgen digitale werkstromen ervoor dat de bevoegde personen in kennis worden gesteld van de ontvangst van een vraag en dat de behandeling ervan wordt ingepland in de agenda van de vergaderingen van de Kamer.