New REAT AO

Online beheer van vergoedingen voor verplichte verzekering arbeidsongevallen

Met dit project krijgt Fedris een hedendaagse web-applicatie ter beschikking om de Ambtshalve Aansluitingen te blijven beheren. Dit is een stelsel dat werknemers helpt beschermen tegen een arbeidsongeval, wanneer hun werkgever niet (tijdig) over de verplichte arbeidsongevallenverzekering beschikt. De werkgever betaalt dan een soort boete, voor de niet-verzekerde periode. De ICT-oplossing zal een bestaande desktop-applicatie vervangen, en zal meer in lijn zijn met de businessprocessen zoals ze vandaag de dag binnen Fedris bestaan. Daarnaast zal Fedris ook enkele nieuwe functies ter beschikking krijgen, die mogelijk worden dankzij de nieuwe infrastructuur. Zo komt er een overstap naar een betrouwbaarder en moderner systeem voor authenticatie. Ingebrekestellingen kunnen dan elektronisch worden verzonden naar de FOD Financiën en online opgevolgd.

Thema: 
Technologie: 
Instelling: