Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Nieuw Juridisch dossier

Modernisering van de juridische dienst van de RSZ

De RSZ beschikt nog niet over een centrale toepassing voor alle gerechtelijke procedures. In de praktijk wordt een deel van de gerechtelijke procedures via een bestaande toepassing verwerkt en opgevolgd, terwijl andere handmatig worden bijgehouden via Excel-bestanden of andere. Om het werk van de medewerkers van de juridische dienst, verantwoordelijk voor geschillen, en hun integratie in de werkomgeving van de RSZ te vereenvoudigen, moeten niet alleen manuele procedures worden geautomatiseerd. De medewerkers moeten ook een volledig overzicht van een dossier kunnen krijgen. Het Juridisch Dossier zal in de toekomst een globaal overzicht bieden van de verschillende gerechtelijke navorderingsprocedures die tegenover een werkgever lopen. Aan de hand van een business-analyse werden alvast de zakelijke aspecten van het dossier uitgewerkt, werd vastgesteld welke manuele procedures bij voorrang worden geautomatiseerd en werd een totaalaanpak vastgelegd voor het juridisch dossier van de toekomst.

  • Instelling: RSZ

Follow us