OCMW Online

Standaardformulier voor aanvragen sociale bijstand bij OCMW

De verplichting om zich persoonlijk aan te bieden bij een OCMW is vaak een drempel, om psychologische of materiële redenen. Het elektronisch formulier OCMW Online van de POD Maatschappelijke Integratie is bedoeld om iedereen in staat te stellen een aanvraag voor sociale bijstand in te dienen bij een bevoegd OCMW, zonder zich daarheen te hoeven verplaatsen. De ingediende aanvraag zal vervolgens worden doorgestuurd naar het OCMW dat als territoriaal bevoegd is erkend. De terbeschikkingstelling van een elektronisch formulier maakt het ook mogelijk om alle bijstandsaanvragen te registreren en dus te bewaren, waardoor de aanvrager een recht van beroep heeft in geval van betwisting over de datum waarop de eerste aanvraag werd ingediend.

Thema: 
Technologie: 
Instelling: