Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

ODEA - Online Declaration of Euthanasia Agreement

Registratie van wilsverklaring over euthanasie

Iedere meerderjarige of geëmancipeerde persoon die in staat is om zijn wil te uiten, en die een identificatienummer in het Rijksregister heeft, kan een wilsverklaring opstellen over het levenseinde. Daarin kan hij zich akkoord verklaren dat, indien hij aan een ernstige ongeneeslijke aandoening lijdt en niet in staat is zijn verzoek te uiten omdat hij onomkeerbaar bewusteloos is, een arts euthanasie mag uitvoeren overeenkomstig de voorwaarden en procedure bepaald in de wet. Met de ODEA-toepassing (Online Declaration of Euthanasia Agreement) kan deze wilsverklaring bij de plaatselijke overheid worden geregistreerd. Een arts die wordt geconfronteerd met een bewusteloze patiënt, die niet in staat is om zijn of haar euthanasieverzoek te uiten, en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie kan worden toegepast, kan het systeem voor de registratie van wilsverklaringen raadplegen om de wens van de patiënt betreffende het levenseinde zo goed mogelijk te respecteren.