Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

ORINT

Documentatie van gegevensstromen voor gezinsbijslag in Wallonië

Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (ORINT) maakt de uitwisseling van gegevens in het kader van de gezinsbijslag mogelijk, tussen de verschillende gewesten, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Nu de opdracht van ORINT ten einde loopt, moet het AVIQ dit prerogatief voor het Waalse Gewest overnemen. Het is de bedoeling dat de instelling de ORINT-gegevensstromen in haar eigen systeem integreert, zodat de continuïteit van de dienstverlening aan de Waalse kassen wordt gewaarborgd. De eerste stap is een documentatieopdracht van alle ORINT-stromen. Het doel is om een basis te creëren van functionele en technische documenten die het AVIQ-ontwikkelingsteam de nodige informatie verschaft voor de succesvolle uitvoering van zijn project.

Follow us