Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

RSZ-Maatregelen – Covid-19

Steunmaatregelen voor werkgevers tijdens de Covid-crisis

In het eerste kwartaal van 2020 had de regering stappen ondernomen om bedrijven economisch te ondersteunen en om tools in te voeren die de naleving van gezondheidsmaatregelen in de bedrijven controleren. Drie maatregelen liepen ook in 2021 door: uitstel van betaling voor de socialezekerheidsbijdragen van meer dan 75.000 werkgevers, de afschaffing van de impact van de tijdelijke werkloosheid om dringende redenen op de berekening van de jaarlijkse vakantie (via aanpassingen in ASR en DmfA), en tot slot de mogelijkheid voor toeleveranciers van tijdelijk gesloten sectoren – die zelf niet rechtstreeks kunnen genieten van de steunmaatregelen – om de geleden verliezen via een elektronische dienst te melden.
Bovendien nam de regering in 2021 nieuwe maatregelen. De aangifte van telewerk heeft een sleutelrol gespeeld in de strijd tegen het coronavirus, door toe te zien op de naleving van de maximumeis inzake telewerk in de bedrijven. Om de administratie tot een minimum te beperken, werd gevraagd om één keer per maand via een beveiligd aangifteformulier door te geven hoeveel mensen gewoonlijk binnen de bedrijfsmuren werken. Met de verzamelde gegevens kon de regering de maatregelen verfijnen en de bevoegde diensten controles laten uitvoeren. Tussen april en juni 2021 werden meer dan 300.000 aangiften verzameld.
In de reissector, die zwaar door de crisis is getroffen, konden 220 bedrijven onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van de bijdragen via een speciale aanvraag. Na controle door de RSZ werd de premie goedgekeurd en op de werkgeversrekening geboekt.
Werkgevers konden hun werknemers een eenmalige premie van maximaal 500 euro toekennen. Zij moesten dit aangeven in de DmfA en er werden controles verricht om ervoor te zorgen dat de maxima werden nageleefd. Voorts kon de evenementensector genieten van een daling van de sociale bijdragen in het tweede en derde kwartaal van 2021.
Tot slot heeft de regering in het tweede kwartaal van 2021 een verlaging toegekend aan bepaalde werkgevers in de hotelsector die met een verminderde bezettingsgraad werden geconfronteerd. Deze vermindering werd toegekend aan maximaal vijf werknemers per vestiging. Er werden regelmatig ook statistische gegevens verstrekt aan de RSZ en aan de regering, om het effect van de crisis op de arbeidsmarkt en de resultaten van de maatregelen te beoordelen.
Veel van deze maatregelen waren gebaseerd op het indienen van beveiligde formulieren. Het hergebruik en de aanpassing van bestaande componenten hebben veel tijd bespaard tijdens de implementatie en hebben het leven van de gebruikers en de RSZ-medewerkers sterk vereenvoudigd.

Martine Mezecaze, Algemeen adviseur – Directie bijzondere toepassingen, RSZ:
"In het kader van corona moesten we snel en efficiënt diverse steunmaatregelen voor de werkgevers invoeren. De RSZ en Smals hebben nauw samengewerkt om dit vorm te geven, met name via toepassingen voor de verificatie of aanvraag door werkgevers. Dankzij hergebruik van toepassingen en aanpassingen op maat stonden alle maatregelen ondanks de krappe timing op tijd klaar. "

 

  • Instelling: RSZ