Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Single Permit

Online uniek loket voor arbeids- en verblijfsvergunning van toekomstig loontrekkende

Werknemers zonder de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die langer dan 90 dagen als werknemer in België willen werken, hebben een gecombineerde vergunning nodig: de zogenaamde ‘unieke vergunning’. De vergunning geeft toestemming om in België te werken én te verblijven. Dankzij de Single Permit kunnen de werkgevers en hun vertegenwoordigers deze vergunningen aanvragen op de website workinginbelgium.be. Het uniek loket zal alle overheden, betrokken bij de Belgische gecombineerde vergunning, digitaal met elkaar verbinden en de aanvragen automatisch doorsturen naar het bevoegde gewest. De dossiers zijn via de toepassing op elk moment raadpleegbaar. Ze worden eerst door de afdeling Werk verwerkt en vervolgens automatisch doorgestuurd naar de dienst Vreemdelingenzaken, die verantwoordelijk is voor de verblijfsvergunning. De aanvrager krijgt de definitieve beslissing automatisch via de e-Box Enterprise. Dit proces garandeert de toegankelijkheid van de dossiers en verbetert de coördinatie en de verwerkingssnelheid van de aanvragen.