Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tria

Mainframe-migratie DG Handicap levert flexibiliteit tegen kleiner kostenplaatje op

Tal van complexe bedrijfsprocessen van de FOD Sociale Zekerheid, meer bepaald van de Directie-Generaal personen met een handicap (DGHAN), verlopen via Tetra. Dit systeem van een vorige generatie zorgt voor een veilige en betrouwbare verwerking, maar mist uitbreidbaarheid voor nieuwe toepassingen. In het kader van het TRIA-programma, worden de administratieve processen stap voor stap omgezet naar nieuwere technologie. Dit heeft diverse voordelen, waaronder een betere technische ondersteuning, een hogere schaalbaarheid en een kleiner kostenplaatje. De migratie zal ook de kwaliteit van de diensten van de DGHAN verder optimaliseren. De ontwikkeling van de nieuwe tool verloopt volgens de Agile-methodologie. Eindgebruikers, waaronder de medewerkers van DGHAN, evaluerende artsen en maatschappelijk assistenten worden betrokken om tot het gewenste eindresultaat te komen.