Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

VIP BelRAI Vlaanderen

Online inschaling en opvolging van de zorgbehoefte in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt een online platform ontwikkeld waarop stap voor stap de verschillende instrumenten geïntegreerd worden, gebaseerd op het Belgische ‘Resident Assessment Instrument’ (BelRAI). In juni 2021 werd de BelRAI Screener in heel Vlaanderen uitgerold voor de diensten van de gezinszorg, het maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en voor de OCMW’s en Welzijnsverenigingen. Het nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen. Voor personen onder de 18 jaar verandert er voorlopig niets. De BelRAI Screener zal gebruikt worden voor het inschalen van de zorgbehoefte binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Na de uitrol van de BelRAI Screener volgt vanaf juni 2022 het Sociaal Supplement. Vanaf juni 2023 volgen het BelRAI Home Care instrument en het BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) instrument voor de residentiële ouderenzorg.

Follow us