Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Vitalink 2.0

Wanneer huisartsen, apothekers, thuisverplegers en tandartsen niet beschikken over een totaalbeeld van de patiënt kan dit leiden tot vergissingen, overmedicatie of erger. Met het uitwisselingsplatform Vitalink kunnen alle actoren in de eerstelijnszorg het medicatieschema van een patiënt online raadplegen en opvolgen. Patiënten in Vlaanderen ontsluiten, mits hun geïnformeerde toestemming, hun medicatieschema voor de behandelende arts, verpleger, apotheker of het ziekenhuis. Fijnmazige toegangscontrole verifieert de rol en de therapeutische relatie, terwijl alle informatie online wordt bewaard in een hoogbeveiligde private Cloud met een dubbele toegangssleutel. Begin 2018 bevatte Vitalink meer dan 1,7 miljoen samengevatte medische dossiers (Sumehr), de vaccinatiehistoriek van bijna 3,6 miljoen burgers en ongeveer 550.000 medicatieschema’s, meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Sinds 2017 zijn ook de kinddossiers beschikbaar in Vitalink. Ondertussen werden al meer dan 280.000 dossiers van jonge kinderen toegevoegd. In totaal waren er in januari 2018 bijna 6,5 miljoen patiëntengegevens beschikbaar in Vitalink, goed voor een opslagvolume van meer dan 2,5 terabyte. Het werkelijk gebruik steeg van 1,6 miljoen consultaties per maand in 2017 naar 6 miljoen consultaties begin 2018. Door maximaal in te zetten op webservices, zal de nieuwe eerstelijnskluis ook beter kunnen samenwerken met vergelijkbare initiatieven in andere regio’s, en met mobiele toestellen.