Aankoop van storageproducten

Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI).

De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan.

Referentie 

Smals-BB-001.038/2021

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 06/05/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 04/05/2022) en op 04/05/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 04/05/2022).
De offertes worden geopend op 29/07/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Racks en bekabeling voor voornamelijk Data Centra MB.pdfpdflogo.jpg

Racks en bekabeling voor voornamelijk Data Centra EU.pdfpdflogo.jpg