Aankoop van storageproducten

Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct betreft, namelijk ‘File Storage’ en ‘Object Storage’.

De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties,…, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan. In die zin wenst Smals met deze opdracht te evolueren van puur technische en capaciteit gebaseerde keuzes naar een meer resultaten-gedreven oplossing, waarbij tevens de bedoeling is een nog beter zicht te krijgen op de gehele toestand van de storageomgeving. Dit omhelst een betere proactieve monitoring en alerting teneinde productie impacterende incidenten te vermijden.

Referentie 

Smals-BB-001.021/2023

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 11/07/2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 06/07/2023) en op 06/07/2023 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 06/07/2023).
De offertes worden geopend op 26/09/2023 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht

Avis de marché Storage_BDA.pdf pdflogo.jpg

Avis de marché Storage_EU.pdf pdflogo.jpg