Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Abonnementen voor de Enterprise Edition van PostgreSQL

Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.

Smals wenst met deze plaatsing een raamovereenkomst te sluiten voor vier jaar met een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/service provider om (1) abonnementen van deze opdrachtnemer te kopen en (2) beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de overige dienstverleningsaspecten. 
De technische expertise- en opleidingsdiensten maken tevens deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, namelijk ‘EDB’ (hierna: perceel I) en ‘Migratietool’ (hierna: perceel II).

Referentie 

Smals-BB-001.002/2022

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht. 
Postgres MB.pdf

Postgres EU.pdf

Aankondiging van een gegunde opdracht

Postgres MB perceel 1.pdf

Postgres MB perceel 2.Pdf

Postgres EU perceel 1.pdf

Postgres EU perceel 2.pdf