Automatiseringsplatform voor de post (Digital Mailroom)

Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.

Momenteel wordt het beheer van deze inkomende correspondentie manueel of semiautomatisch uitgevoerd. Het doel is deze repetitieve procedures te automatiseren en zo de verwerkingstijd te verkorten en de inkomende stromen beter te beheersen.

Referentie 

Smals-BB-001.017/2021

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Digital Mailroom MB.pdfpdflogo.jpg

Digital Mailroom EU.pdfpdflogo.jpg