Bewaking

Bewakingsdiensten

De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.

Referentie

Smals-BB-001.002/2012

Procedure

Europese openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Bewaking MB.pdf 

Bewaking EU.pdf