Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Broker technische Expert - Managed Service Provider (MSP)

Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener die IT-diensten voor technische expertise (ICT) zal leveren ter ondersteuning van de projecten en teams van de aanbestedende dienst.

Referentie 

Smals-BB-001.021/2020

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht:

Broker technische expert MB.pdf 

Smals Tender Coaching Management

Broker technische expert EU.pdf

Smals Tender Coaching Management

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)