Broker technische Expert - Managed Service Provider (MSP)

Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener die IT-diensten voor technische expertise (ICT) zal leveren ter ondersteuning van de projecten en teams van de aanbestedende dienst.

Referentie 

Smals-BB-001.021/2020

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht:

Broker technische expert MB.pdf pdflogo.jpg

Broker technische expert EU.pdfpdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)