Broker technische Expert - Managed Service Provider (MSP)

Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener die IT-diensten voor technische expertise (ICT) zal leveren ter ondersteuning van de projecten en teams van de aanbestedende dienst.

Referentie 

Smals-BB-001.021/2020

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 11/11/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging:06/11/2020) en op 06/11/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging: 06/11/2020).
De volledige dossiers met betrekking tot de kandidaturen dienen aan Smals bezorgd te worden tegen 10/12/2020 om 14 uur.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Broker technische expert MB.pdf pdflogo.jpg

Broker technische expert EU.pdfpdflogo.jpg