Certificaten

Het huidig bestek beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten die worden gebruikt als digitale zegels en digitale handtekeningen, evenals de aankoop van een interface voor het beheer van gebruikers en certificaten. Deze certificaten zullen worden opgeslagen op een HSM en worden gebruikt op digitale documenten (voornamelijk PDF-bestanden).

Referentie

 Smals-BB-001.001/2023

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 14/08/23 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 10/08/2023) en op 10/08/23 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 10/08/23).
De offertes worden geopend op 27/09/23 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Certificaten_bda.pdf pdflogo.jpg

Certificaten_eu.pdfpdflogo.jpg