Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Cisco-netwerkhardware

Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aanschaf, in overeenstemming met de specificaties en voorwaarden van dit bestek, van Cisco-netwerkhardware en netwerkbeveiligingsapparatuur, bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten (inclusief BCS en Day2 Tools), alsmede volledig dekkende onderhoudsdiensten voor bestaande apparatuur, technische expertise die nodig is voor de installatie van de aangeschafte apparatuur, en de upgrade. De raamovereenkomst breidt zich eveneens uit tot de supportdiensten van het bestaande materiaal gedurende de volledige migratiefase.

Referentie 

Smals-BB-001.022/2022

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

Opdracht gegund

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

CISCO_MB_pdf 

pdflogo.jpg

CISCO_EU_pdf 

pdflogo.jpg