Communicatie en marketing

De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere :
- Corporate- en marketingcommunicatie (raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving,
multimedia-animatie, radioproductie, tv, …).
- Field- en eventmarketing
- Public Relations – Persrelaties

Referentie 

Smals-BB-001.006.2022

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Communicatie en marketing MB.pdfpdflogo.jpg

Communicatie en marketing EU.pdfpdflogo.jpg

 

Aankondiging van een gegunde opdracht

Communicatie en marketing MB.pdfpdflogo.jpg

Communicatie en marketing EU.pdfpdflogo.jpg