Communicatie en marketing

De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere :
- Corporate- en marketingcommunicatie (raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving,
multimedia-animatie, radioproductie, tv, …).
- Field- en eventmarketing
- Public Relations – Persrelaties

Referentie 

Smals-BB-001.006.2022

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 06/05/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 04/05/2022) en op 04/05/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 04/05/2022).
De offertes worden geopend op 13/06/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Communicatie en marketing MB.pdfpdflogo.jpg

Communicatie en marketing EU.pdfpdflogo.jpg