Dark Fiber

"Dark fiber"-verbindingen (RVP - Smals IN, NOGA - Smals UP)

Voorliggende opdracht beoogt "Dark fiber"-verbindingen en is verdeeld in 2 percelen
Perceel 1: 2 verbindingen tussen het RVP (Rijksdienst voor Pensioenen, Europa Esplanade, Zuidertoren te Brussel) en Smals IN (Industrielaan 24 te Brussel). 
Perceel 2: 2 verbindingen tussen NOGA (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33/37 te Brussel) en Smals UP (Willebroekkaai 38 te Brussel).

Referentie

Smals-BB-001.017/2015

Procedure

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Dark Fibre MB.pdf