Electriciteit

De onderhavige opdracht beoogt de levering van elektriciteit en elektrische energie in hoogspanning en laagspanning bij de meetpunten vermeld in het bijzonder bestek.

Referentie

Smals-BB-001.005/2012

Procedure

Europese openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Electriciteit MB.pdf

Electriciteit EU.pdf