Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Elektronische dateringdienst

Het doel van de opdracht is een raamovereenkomst te sluiten voor een elektronische dateringdienst 
overeenkomstig de RFC 3161-norm.

Deze dienst zal worden geleverd vanuit een oplossing die ofwel in de cloud van de inschrijver ofwel in de datacenters van Smals 
is geïnstalleerd. 
In beide gevallen is de geselecteerde inschrijver verantwoordelijk voor het leveren van de hardware die nodig is om de dienst te 
leveren. 
In beide gevallen is de inschrijver ook verantwoordelijk voor de ondersteuning en het onderhoud van de oplossing (hardware 
en software) om de elektronische datering te garanderen. Indien de oplossing wordt geïnstalleerd in de datacenters van Smals, 
kunnen de ondersteunings- en onderhoudsdiensten op afstand worden geleverd na overeenkomst met Smals.

Referentie 

Smals-BB-001.033/2022

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 08/05/23 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 04/05/23) en op 04/05/23 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 04/05/23). 
De offertes worden geopend op 22/06/23 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek. 
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht 
 

Time Stamping BDA.pdf 

pdflogo.jpg

Time Stamping EU.pdf

Aankondiging van een gegunde opdracht

Time Stamping BDA.pdf 

Time Stamping EU.pdf