Estimancy

Tool voor de kostenraming

De opdracht beoogt de levering van een tool voor kostenraming “Estimancy” en de bijhorende diensten,

namelijk:

— onderhoud en support,

— technische expertise,

— vorming.

Referentie 

Smals-BB-001.007/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht: bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)