Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Estimancy

Tool voor de kostenraming

De opdracht beoogt de levering van een tool voor kostenraming “Estimancy” en de bijhorende diensten,

namelijk:

— onderhoud en support,

— technische expertise,

— vorming.

Referentie 

Smals-BB-001.007/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht: bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)