Informaticadiensten

Consultancydiensten inzake informatica

De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten door consultants en is opgesplitst in 16 loten.
Voor elk lot zal het contract een duur van 4 jaar hebben, opzegbaar volgens de voorwaarden van dit bijzonder bestek.

 • Lot 1:  Multidisciplinaire informaticaprojecten
 • Lot 2:  Consultancy inzake het applicatieve beheer van de DB-omgevingen
 • Lot 3:  Consultancy inzake Oracle DB en RAC
 • Lot 4:  Consultancy inzake Business Intelligence (Cognos, Business Object…) en inzake Datawarehousing
 • Lot 5:  Consultancy inzake SAS
 • Lot 6:  Consultancy inzake JAVA + Related Product
 • Lot 7:  Consultancy inzake JBOSS
 • Lot 8:  Consultancy inzake Oracle Weblogic
 • Lot 9:  Consultancy inzake Cobol DB2
 • Lot 10:  Consultancy inzake MS SharePoint
 • Lot 11:  Consultancy inzake veiligheidstools en tools voor het beheer van de netwerkinfrastructuur en consultancy inzake analyse en netwerkveiligheid en opvolging van events met betrekking tot de netwerkveiligheid
 • Lot 12:  Consultancy inzake de implementatie, de ontwikkeling en het beheer van datacenters
 • Lot 13:  Consultancy inzake Navision
 • Lot 14:  Consultancy van het niveau Enterprise Architect
 • Lot 15:  Consultancy inzake ontwikkeling in een Microsoft-omgeving
 • Lot 16:  Consultancy inzake Drupal

Referentie

Smals-BB-001.031/2010

Procedure

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Avis de marché CdC 001.031-2010 Services informatiques 16 lots MB image_NL.pdf

Avis de marché CdC 001.031-2010 Services informatiques 16 lots EU_NL.pdf