Java Opleidingen

Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om individuele of collectieve Javaopleidingen te genieten.

Referentie

Smals-BB-001.018/2022

Procedure

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 25/10/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 20/10/2022) en op 20/10/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 20/10/2022).
De offertes worden geopend op 30/11/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Java Opleidingen_MB.pdfpdflogo.jpg

Java Opleidingen_EU.pdfpdflogo.jpg