Kofax

Aankoop van Kofax-licenties

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering:

  • van Kofax-licenties,
  • van het support en onderhoud voor Kofax, waarbij verscheidene installaties al operationeel en in productie zijn,
  • consultancy-diensten voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Kofax
  • alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.

Aan de keuze van Kofax producten zijn voorwaarden verbonden wat betreft compatibiliteit met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (deling/centralisatie van de tools voor beheer en supervisie), productiviteit, onderhoud en gekwalificeerd technisch personeel.

Referentie

Smals-BB-001.002/2015

Procedure

Europese openbare offerteaanvraag

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Kofax MB.pdf

Kofax EU.pdf