Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Kofax: aankoop van licenties, ondersteuning, onderhoud en van diensten voor technische expertise

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst van vier jaar voor de leveringen van.

  • Kofax-licenties,
  • ondersteuning en onderhoud, waarvan meerdere installaties al operationeel in productie,
  • technische expertise voor de installatie, configuratie en ontwikkeling van Kofax,
  • algemene ondersteuning wat betreft het gebruik van het product.

De keuze van het product is verbonden aan voorwaarden wat betreft compatibiliteit (met inbegrip van de specifieke ontwikkelingen) en redundantie met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (deling/centralisatie van de tools voor beheer en supervisie), beschikbaarheid van kennis en gekwalificeerd technisch personeel.

Referentie 

Smals-BB-001.024/2023

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking

Status 

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht. 

Kofax BDA_NL.pdf

Kofax EU_NL.pdf