Leasing wagens en fietsen

Leasing wagens en fietsen

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van auto’s en
fietsen, in de vorm van leasing, voor personeelsleden van Smals.
De brandstofkaarten maken geen deel uit van het voorwerp van de opdracht.
De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen:

  • Perceel 1: Terbeschikkingstelling van persoonlijke wagens via leasing;
  • Perceel 2: Terbeschikkingstelling van fietsen via leasing.

Referentie 

Smals-BB-001.043/2019

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Leasing wagens en fietsen MB.pdfpdflogo.jpg

Leasing wagens en fietsen EU.pdfpdflogo.jpg