Levering van gas

Deze opdracht beoogt de levering van aardgas met lage calorische waarde op de afnamepunten gepreciseerd in het bijzonder bestek (Brusselse agglomeratie). Het geleverde aardgas moet beantwoorden aan de specificaties vastgelegd door de netwerkbeheerders.

Referentie

Smals-BB-001.026/2011

Procedure

Belgische openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

Documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Levering Gas_BDA.pdf Smals Tender Utilities