Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Limosa, elektronische melding van de activiteiten van buitenlanders in België

Iedere buitenlandse werknemer, zelfstandige of stagiair die tijdelijk in België komt werken, moet dit voortaan melden aan de Belgische sociale zekerheid, tenzij hij daarvan uitzonderlijk is vrijgesteld. De melding kan elektronisch geschieden aan de hand  van de toepassing Limosa, die in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) aangeboden wordt. België is het eerste Europese land waar een melding van tewerkstelling door een buitenlander elektronisch kan geschieden. Een Europese primeur dus ! De webtoepassing is te vinden op www.limosa.be. Ze levert onmiddellijk na de melding een ontvangstbewijs (Limosa-1) af aan de buitenlander, dat hij aan zijn klant in België moet voorleggen.

Limosa werd uitgewerkt onder leiding van de RSZ en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), in samenwerking met tal van andere actoren in de sociale sector. Smals leverde de IT-expertise en ontwikkelde de componenten, waaronder de gebruiksvriendelijke webinterface voor de melding vanuit het buitenland, een centrale databank die door de inspectiediensten geraadpleegd kan worden, een datawarehouse voor statistische informatie over buitenlandse activiteiten in België, enz.

Geleidelijk aan zal de Limosa-toepassing evolueren naar een uniek loket voor buitenlanders die tijdelijk in België komen werken. Via één toegangspunt zullen alle aanvragen om vergunningen en meldingen kunnen worden verricht t.a.v. de Belgische overheid.

Limosa zal door België worden aangeboden aan de Europese Commissie als eventuele basis voor de uitbouw van een pan-Europese elektronische sociale dienst. Het ware mooi mocht op basis van de Belgische ervaring een toepassing op Europees niveau kunnen worden uitgebouwd waarmee personen die tijdelijk in om het even welk buitenland zouden gaan werken, op een gecoördineerde wijze en via een uniek loket alle aanvragen om vergunningen en meldingen kunnen doen in alle betrokken landen. De architectuur van de toepassing is in elk geval zo ontworpen dat dergelijke uitgroei tot een pan-Europese dienst eenvoudig mogelijk is.