Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Monitoring van de stromen

Tool voor de monitoring van de stromen

De opdracht beoogt de aanschaf van een fluxmonitoringtool teneinde een geheel van business processes in reëletijd te superviseren. De verbonden diensten zoals consultancy en opleiding maken eveneens deel uit van deze opdracht.

Referentie

Smals-BB-001-021/2015

Procedure

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Smals-BB-001.021/2015 BDA 

Smals-BB-001.021/2015 TED