Netwerk en netwerkveiligheid

Aankoop van Cisco netwerkmateriaal en materiaal voor netwerkveiligheid

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkmateriaal van Cisco en materiaal voor netwerkbeveiliging van Cisco, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek. De consultancydiensten nodig voor de installatie van het aangekochte materiaal maken eveneens deel uit van de opdracht.

De inschrijver zal de onderhoud en support aanbieden voor het materiaal aangekocht in het kader van deze overeenkomst, en dit voor een duur van 3 jaar vanaf de aankoop van het materiaal.

Aan de keuze van het materiaal zijn voorwaarden verbonden wat betreft compatibiliteit met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (deling/centralisatie van de tools voor beheer en supervisie), productiviteit, onderhoud en gekwalificeerd technisch personeel.

 

Referentie

Smals-BB-001.025/2014

Procedure

Europese openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

 

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht