Netwerkuitrusting

Tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies (Algosec)

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van Algosec-appliances en -licenties. De support- en de aanverwante onderhoudsdiensten, de technische expertise- en vormingsdiensten maken eveneens deel uit van de opdracht.

Referentie 

Smals-BB-001.008/2021

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)