Netwerkvisualisatie-tool

Het huidige bestek betreft de aankoop van een netwerkvisualisatie-tool.
Het product moet gebruikers in staat stellen de netwerkconstructies die hen interesseren te identificeren, analyseren en visualiseren.

De te visualiseren netwerkgegevens zijn afkomstig uit een graph database. Het product moet dus aan die database gelinkt kunnen worden. Het moet ook mogelijk zijn om de visualisaties in andere toepassingen te integreren.

Referentie 

Smals-BB-001.006/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 10/03/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 05/03/2020) en op 05/03/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 05/03/2020).
De offertes worden geopend op 05/05/2020 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Netwerkvisualisatie tool MB.pdf pdflogo.jpg

Netwerkvisualisatie tool EU.pdfpdflogo.jpg