Buitenlandse Handel stelt Synergy voor in koninklijk gezelschap

22/02/2016

Smals ontwikkelde samen met Fedict, de FOD Kanselarij en het Agentschap voor Buitenlandse Handel de planningtoepassing Synergy. Die ondersteunt vanaf april de gezamenlijke economische zendingen en staatsbezoeken. De voorstelling gebeurde in het gezelschap van Z.M. de Koning, H.K.H. Prinses Astrid, Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders alsook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.

“Bij de handelsmissies zijn er tientallen betrokken partijen, waaronder het Koninklijk Paleis, Buitenlandse Zaken, de gewestelijke exportbevorderende agentschappen, de deelnemende bedrijven... Het overzicht bewaren is soms een hele uitdaging”, getuigt Rose Donck, media & social media manager voor de zendingen.

Synergy automatiseert de gegevensstroom vanaf de inschrijving en de samenstelling van het programma, tot aan de organisatie van konvooien en de logistiek ter plaatse. “Elk gegeven wordt nu nog slechts één keer ingevoerd. We vermijden dubbel werk en verminderen de kans op menselijke fouten”, aldus Rose Donck. Aanpassingen in de programmabrochures, de deelnemerslijsten, de hotelkamers en de voertuigen gebeuren voortaan met één klik.

De nieuwe werkwijze vermijdt voor elke missie naar schatting 15.000 manuele handelingen. Cross-controles vermijden automatisch fouten en onvolledige informatie. “Een konvooi of ‘motorcade’ samenstellen was vroeger erg omslachtig. Nu is alles met één klik aangepast”, besluit Rose Donck.

 

Meer informatie: http://www.abh-ace.be/nl/economische_zendingen