Welkom in België, wegwijs dankzij Coming2Belgium

28/10/2011

Wie komt wonen, werken of studeren in ons land vindt dankzij de portaalsite Coming2Belgium.be nog beter de weg binnen de sociale zekerheid. Wat zijn je rechten en plichten? Waar kun je precies terecht? Op basis van enkele eenvoudige profielvragen – wat is je nationaliteit, in welk land heb je gewoond en ben je werknemer, ambtenaar, zelfstandige, gedetacheerd, gepensioneerd… – krijg je meteen een antwoord op allerlei praktische, juridische en administratieve vragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan over de betaling van sociale bijdragen, de terugbetaling van medische kosten, kinderbijslag of pensioenrechten. De website www.Coming2Belgium.be is een initiatief van de FOD Sociale Zekerheid, in nauwe samenwerking met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en Smals. Voor Belgische inwoners die zich permanent in het buitenland willen vestigen, is er sinds vorig jaar al een vergelijkbare informatiesite www.LeavingBelgium.be.

Meer informatie in het persbericht op de website van de FOD Sociale Zekerheid.