Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Onderhoud Nokia & Checkpoint -materiaal

Onderhoud Nokia en Checkpoint-materiaal

Voorliggende opdracht beoogt het onderhoud van Nokia en Checkpoint-materiaal

Referentie

Smals-BB-001.027/2015

Procedure

Europese openbare offerteaanvraag

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 02/12/2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 27/11/2015) en op 27/11/2015 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 27/112015).
De offertes worden geopend op 19/01/2016  om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht