Onderhoud Nokia en Checkpoint

Deze opdracht beoogt het onderhoud van Nokia- en Checkpoint-materiaal.

Referentie

Smals-BB-001.033/2012

Procedure

Openbare aanbesteding op Europees niveau

Status

Opdracht gegund. 

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Onderhoud Nokia_MB.pdf

Onderhoud Nokia_EU.pdf